Program czyste powietrze

Zyskaj dofinansowanie

Program „Czyste Powietrze” dla właścicieli współwłaścicieli domków jednorodzinnych oferuje dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Możesz skorzystać z dofinansowania jeśli:

  • Jesteś osobą fizyczną bedącą właścicilem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą

  • O kwalifikacji do programu oraz wysokości wsparcia decyduje m. in. dochód wnioskodawcy. Roczne wynagrodzenie osoby składającej wniosek nie może przekroczy 135 000 tys. zł. Osoby o niskich dochodach otrzymują wyższe wsparcie

  • Podwyższony poziom dofinansowania przysługuje osobom z miesięcznym dochodem na poziomie 2651 zł w przypadku osób samotnych oraz 1894 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych

  • Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje osoby z miesięcznym dochodem nie przekraczającym 1526 zł w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 1090 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych

Łatwo i przyjemnie – Dla naszych klientów oferujemy kompleksową pomoc przy wypełnianiu wniosków.

Na co można otrzymać środki?

  • wymianę, zakup oraz montaż źródeł ciepła (takich które spełniają wymagania programu);

  • mikroinstalację fotowoltaiczną;

  • wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych;

  • montaż i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania;

  • docieplenie domu;

  • instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

Pozyskiwanie dofinansowania

Specjalizujemy się w pomocy dla osób fizycznych w pozyskiwaniu dofinansowania z programów unijnych, w tym programu “Czyste Powietrze”. Nasze usługi obejmują kompleksowe wsparcie oraz dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klientów.

Skorzystaj z naszego wsparcia, aby zrealizować swoje cele z powodzeniem.

Zapraszamy

Nowoczesne Rozwiązania
Kompleksowa Obsługa Klienta
Doświadczenie i Gwarancja